DỊCH VỤ

Chúng tôi chuyên cung cấp các loại dịch vụ trà, mang đến cho bạn trải nghiệm chất lượng cao nhất.
SẢN XUẤT / MIX TRÀ
Chúng tôi tập trung vào sản xuất và pha trộn các loại trà nhằm tạo ra sản phẩm độc đáo của riêng mình.
BÁN BUÔN
Chúng tôi làm việc với những nhà sản xuất trà tốt nhất từ ​​khắp Việt Nam. Giúp các nhà sản xuất nâng cao chất lượng và thương mại từ năm 2012.
ĐÀO TẠO
Chúng tôi chia sẻ và giúp mọi người hiểu thêm về văn hóa trà, đặc biệt là truyền thống uống trà của Việt Nam thông qua các sự kiện của chúng tôi.
DU LỊCH TRÀ
Chúng tôi tổ chức các Tour du lịch trà đến Việt Nam từ năm 2017 và mang đến cho mọi người trải nghiệm ​​quá trình sản xuất chế biến để hiểu sâu hơn về trà.